املاک و مستغلات

24 دی

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 21 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد احداث کانال هدایت آب های سطحی مقابل اسکله کاوه را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
24 دی

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 22 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد جمع آوری گاردریل مستعمل و نصب گاردریل جدید در قطعه 2 و 1 بزرگراه خلیج فارس را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
24 دی

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 18 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تهیه و اجرای تجهیزات و علائم ایمنی تقاطع همسطح بلوار کاوه با راه موجود درگهان – لافت را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
24 دی

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 17 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات کفسازی ابتدای بلوار مشاهیر قشم را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
22 دی

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 20 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد احداث مجموعه پذیرمان و محوطه ژئوسایت تنگه چاهکوه را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
22 دی

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي) 19 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد احداث مجموعه پذیرمان و محوطه ژئوسایت نمکدان را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
15 دی

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 16 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، نسبت به ارزیابی کیفی متقاضان واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید:

ادامه خبر
30 آذر

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 12– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 9 قطعه باقی مانده از 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم شهرک گلستان را از طريق تجدید مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
16 آذر

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 14– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 2 قطعه زمین تجاري – خدماتي - مسكوني واقع در شهر قشم – بلوار هنگام را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
12 آذر

آگهي مزايده عمومي شماره 15– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 25 قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در روستاي جمال آباد(تورگان) را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
12 آذر

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 10- 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات تامین برق ژئوسایت تنگه چاهکوه را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
3 آذر

آگهي مزايده عمومي شماره 14– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 2 قطعه زمین تجاري – خدماتي - مسكوني واقع در شهر قشم – بلوار هنگام را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
49 - 60 of 110

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد