تصویر اطلاعیه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران معاونت عمرانی ( تا سقف معاملات متوسط )

اطلاعیه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران معاونت عمرانی ( تا سقف معاملات متوسط )

قابل توجه پیمانکارانی که قصد شرکت در پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم تا سقف معاملات متوسط را دارند

 

با عنایت به مصوبه هیات مدیره سازمان به شماره 162/ د ه / 95  مورخ 12/3/95 ، به اطلاع کلیه پیمانکارانی که قصد شرکت در پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم تا سقف معاملات متوسط را دارند میرساند، به منظور ارزیابی توان مالی، فنی و صلاحیت اجرایی، مدارک ذیل را حداکثر تا تاریخ 25/6/95 به اداره کنترل پروژه های عمرانی ارائه نمایند.

  • کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
  • ارائه مستندات از توان مالی ( شخص حقیقی – حقوقی )
  • ارائه مستندات از توانمندی کادر فنی و پرسنل همکار آن شرکت به همراه سابقه کار
  • ارائه رزومه اجرایی شرکت به همراه مستندات مربوطه
  • ارائه مستندات توان تامین ماشین آلات و تجهیزات
  • ارائه گواهی رضایتمندی کارفرمایان قبلی
  • ارائه سایر مدارک مثبته

 

شایان  توجه است: تمامی مدارک در کمیته ارزیابی بررسی و در صورت احراز غیر واقعی بودن مدارک ارائه شده، شرکت / شخص حقیقی در لیست سیاه پیمانکاران سازمان قرار خواهد گرفت.

  • ارائه مدارک هیچگونه حقی برای پیمانکار ایجاد نخواهد کرد
  • این ارزیابی صرفاً جهت شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت همکاری با سازمان خواهد بود
همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.