تصویر فیلم /  ارائه گزارش عملکرد کمیته برنامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر قشم

فیلم / ارائه گزارش عملکرد کمیته برنامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر قشم

توسط محمدرضا عباسی رییس این کمیته به عنوان میهمان امشب برنامه زنده شب های قشم (ویژه برنامه شبانه) شبکه خلیج فارس از محل پارک زیتون

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.