تصویر کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در محافظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو در قشم برگزار شد

کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در محافظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو در قشم برگزار شد

با حضور مدیر ژئوپارک جهانی قشم، مقامات ارشد دفتر منطقه ای یونسکو در ایران و مسئولان ژئوپارک های پیشنهادی ارس و طبس، کارگاه آموزشی مشارکت جوانان برای محافظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، در این کارگاه، هفت پنل آموزشی با محتوای شیوه های حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو، به جوانان علاقمند و فعال در این حوزه از دو ژئوپارک ملی ارس، طبس و ژئوپارک جهانی قشم ارایه شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم با تعریف مفهوم ژئوپارک به بیان دانش و مفاهیم مقدماتی این مبحث پرداخت و اظهار کرد: ژئوپارک جهانی محدوده ای جغرافیایی است که جاذبه های زمینی شناسی خاصی داشته و با یک مدیریت واحد، کار حفاظت، آموزش و توسعه اقتصادی جوامع محلی، دانش آموزان و گردشگران این محدوده را برعهده دارد.
اساتیدی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و ژئوپارک جهانی قشم در این کارگاه آموزشی، در زمینه موضوعات تخصصی ژئوپارک، توسعه پایدار و نقش جوامع محلی سخنرانی کردند.
معرفی همیاران ژئوپارک، چگونگی تهیه محصولات مرتبط و معرفی فرصت های شغلی از موضوعات مطرح شده در این کارگاه بود.
مفاهیم و اصول حفاظت میراث زمین شناختی در ژئوپارک ها، ژئوپارک ها و تنوع زیستی برای جوانان، نقش جوانان در کاهش مخاطرات طبیعی، میراث فرهنگی ناملموس، جوانان و تغییرات اقلیمی و در نهایت مبحث صنعت سبز، گردشگری پایدار و ژئوپارک با مشارکت جوانان، عنوان پنل های دیگر این کارگاه آموزشی با محوریت جوانان فعال بود.
یادآور می شود، کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در محافظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو، با مشارکت و همکاری سازمان منطقه آزاد قشم،  دفتر منطقه ای یونسکو در تهران،  کمیسیون ملی یونسکو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از یکم تا سوم اسفند ماه با هدف توسعه مفهوم ژئوپارک برای جوانان منتخب دو ژئوپارک ملی ارس و طبس و ژئوپارک جهانی قشم که در امور ژئوپارک ها با یکدیگر مشارکت و همکاری دارند، برگزار شد.
ژئوپارک جهانی قشم با داشتن ژئوسایت هایی همانند طولانی ترین غار نمکی جهان، دره تندیس ها، بام قشم، تنگه و دره چاهکوه، جزایرناز، دره ستاره ها، خلیج دلفین ها، جنگل حرا و ... یکی از زیباترین نقاط دیدنی ایران در جنوب کشور می باشد.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.