تصویر شنبه ۲۸ آبان / نشریه اقتصاد کارا / ویژه همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی

شنبه ۲۸ آبان / نشریه اقتصاد کارا / ویژه همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.