تصویر تخفیف صدور پروانه کسب و عوارض شهری در دهه فجر

تخفیف صدور پروانه کسب و عوارض شهری در دهه فجر

.

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.