دکتر افشار فتح الهی، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از محل پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم عنوان کرد:

پروژه های صنعتی و اقتصادی بویژه در حوزه نفت و انرژی باید با حفظ ضوابط محیط زیستی و رعایت پیوست های گردشگری جزیره اجرایی شود

 پروژه های صنعتی و اقتصادی بویژه در حوزه نفت و انرژی باید با حفظ ضوابط محیط زیستی و رعایت پیوست های گردشگری جزیره اجرایی شود

دکتر افشار فتح الهی، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از محل پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم عنوان کرد: انجام پروژه های صنعتی و اقتصادی بویژه در حوزه نفت و انرژی باید با حفظ ضوابط محیط زیستی و رعایت پیوست های گردشگری جزیره اجرایی شود.

  • کد مطلب: 9176
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: شنبه 27 آذر 1400 - 12:41

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد