\ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 16 - 99

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 16 - 99

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 16 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، نسبت به ارزیابی کیفی متقاضان واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید:

  • کد مطلب: 7830
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 15 دی 1399 - 10:20

                كميسيون معاملات

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 16 - 99

 

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، نسبت به ارزیابی کیفی متقاضان واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید:

-       مناقصه گزار: سازمان منطقه آزاد قشم به نشانی قشم ، سازمان منطقه آزاد قشم، اسکله بندر بهمن، معاونت فنی و زیربنایی

-       مشاور کارفرما: مهندسین مشاور صحن بوستان به نشانی : تهران شهرآرا ، خیابان پاتریس لومومبا ، کوچه یکم، پلاک 9

-       شرح مختصر موضوع مناقصه : اجرای عملیات بهسازی محور فرودگاه قشم – باسعیدو به طول حدود 65 کیلومتر

-       برآورد انجام عملیات موضوع مناقصه : مبلغ 2.009.284.000.000 ریال ( دو هزار و نه میلیارد و دویست هشتاد و چهار میلیون ریال ) با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399

-       مدت و محل اجرا : مدت اجرای پروژه 24 ماه و محل اجرا مطابق اسناد مناقصه می باشد .

-       روش و ترتیبات تامین مالی پروژه: منبع تامین اعتبار پروژه فوق تماماً از محل اعتبارات طرح های غیر عمرانی خواهد بود . توضیح اینکه مقرر است 20 درصد مطالبات پیمانکار ( برنده مناقصه )  به صورت نقد و مابقی بصورت تهاتر زمین صورت پذیرد، لذا به کلیه متقاضیان توصیه می گردد در صورت تمایل ، نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

-       مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضيان مي توانند از تاريخ  99.10.16تا تاریخ 99.10.29 جهت دريافت اسناد و مدارك ارزیابی مراجعه نمايند .

-       مهلت ارسال اسناد تکمیل شده : از تاريخ  99.10.30 تا تاریخ 99.11.11 (آخرين مهلت تحويل پاکات ارزیابی ساعت 14:00 تاریخ 99.11.11 می باشد)

-       محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی : جزيره قشم شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مديريت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات، معاملات. 35252150 –35252471- 076  فكس 35241706-076(کد پستی : 7951617444) در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشوري به آدرس  IETS.MPORG.iRو در سایت سازمان منطقه آزاد قشم به آدرس الکترونیکی www.Qeshm.ir قسمت پرتال خبری و سازمانی ) دریافت کنند.

ساير توضيحات :

-       به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-       ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد ارزيابي مندرج است .

-       هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

دبیر خانه كمیسیون معاملات

لينك دانلود  فايل PDF اسناد ارزيابي كيفي

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد