\ مناقصه - موضوع ارزيابي كيفي : عمليات اجرايي احداث بلوار مرکزی طولا

مناقصه - موضوع ارزيابي كيفي : عمليات اجرايي احداث بلوار مرکزی طولا

مناقصه - موضوع ارزيابي كيفي : عمليات اجرايي احداث بلوار مرکزی طولا

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی ازکلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

 • کد مطلب: 7432
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: سه شنبه 8 مهر 1399 - 10:14

كميسيون معاملات

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 8-99    (نوبت اول)

دانلود اسناد ( کلیک کنید)

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی ازکلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

 • موضوع ارزيابي كيفي : عمليات اجرايي احداث بلوار مرکزی طولا
 • كارفرما :  سازمان منطقه آزاد قشم
 • دستگاه نظارت : معاونت فنی و زیربنایی
 • دستگاه مناقصهگزار :  سازمان منطقه آزاد قشم
 • مبلغ برآوردكل كار: برآورد اولیه عملیات اجرایی موضوع ارزیابی کیفی مناقصه  144.123.000.000 ریال (یکصد و چهل و چهار میلیارد و يكصد و بيست و سه میلیون ریال )  می باشد.
 • اطلاعات تأمین مالی پروژه : به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گردد.
 • نحوه برآورد: برآورد اولیه براساس فهارس بهای راه و باند  تجمیع شده سال 1399 معاونت  برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری میباشد .
 • مدت زمان اجرای کار و دوره تضمین: مدت اولیه پیمان 9 ماه شمسی و دوره تضمین 60 ماه شمسی میباشد .
 • الزام شرکت در مناقصه ارائه گواهینامه صلاحیت در رشته راه و باند حداقل رتبه چهار و دارای ظرفیت مجاز کاری برطبق بخشنامه شماره  94.1304395 مورخ 94.6.24 ، 95.576756 مورخ 95.3.31 و بخشنامه شماره 221427 مورخ 98.4.29 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.
 • مهلت دریافت اسناد ارزيابي : متقاضيان مي توانند از تاريخ 99.7.8 تا تاریخ 99.7.19  جهت دريافت اسناد ارزيابي مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد ارزيابي : از تاريخ 99.7.20 تا تاریخ 99.7.29 (آخرين مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداري تاریخ 99.7.29 مي باشد.)  
 • گشايش پاكت ها: روز چهارشنبه تاریخ 99.7.30 می باشد .
 • محل دریافت و تحويل اسناد ارزیابی: جزيره قشم شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مديريت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات، معاملات، 35252150 –076  فكس 35241706-076(کد پستی : 7951617444) یا در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشوري و در سایت سازمان منطقه آزاد قشم به آدرس الکترونیکی www.Qeshm.ir قسمت پرتال خبری و سازمانی ) دریافت کنند.

شرايط ارزیابی کیفی:

1 ) داشتن شخصيت حقوقي معتبر و فاقد سابقه محكوميت قضايي

2) داشتن تجربه كافي مرتبط با موضوع

3) داشتن امكانات ، ماشين آلات ، تجهيزات تخصصي و توانايي فني ، نرم افزاري و مالي براي انجام كار

4) ارائه مدارک و تکمیل اسناد ارزیابی اعلام شده

5)متقاضياني كه داراي شرايط مذكور بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند مي توانند حداكثر از تاريخ انتشار اين آگهي تا تاریخ 99.7.29  ضمن ارائه درخواست كتبي و مدارك زير به آدرس جزيره قشم - شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مدیریت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات ، مراجعه يا مدارك خود را ، ارسال نمايند.

 6) ليست مدارك و مستندات بر اساس اسناد ارزیابی کیفی اعلام شده باید به طور کامل توسط مناقصه گر ارائه گردد خواهشمند است از ارائه مدارك اضافي خودداري فرماييد .

ساير توضيحات :

 • به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد ارزيابي مندرج است .
 • هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده خواهد بود .

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد