\ آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 2– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 2– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 2– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد مجموعه عرصه و عيان رستوران شيشه اي ( سايت شن ها) واقع در قشم – ضلع غربي پارك زيتون با كاربري رستوران و ورزشي به مساحت تقريبي 11514 متر مربع را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت پنج سال اجاره دهد.

 • کد مطلب: 7006
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: سه شنبه 30 ارديبهشت 1399 - 14:53

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد مجموعه عرصه و عيان رستوران شيشه اي ( سايت شن ها) واقع در قشم ضلع غربي پارك زيتون با كاربري رستوران و ورزشي به مساحت تقريبي 11514 متر مربع را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت پنج سال اجاره دهد.

زمان بازدید از مکان: 10 تا 14 خرداد از ساعت 18 تا 19

 • قيمت پايه اجاره ساليانه به مبلغ 1.800.000.000   ريال ( يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال) با افزايش هر سال 10 درصد از قرارداد سال دوم به بعد
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان : 10% ( ده درصد ) قيمت پايه به مبلغ 180.000.000 ( يكصد و هشتاد ميليون ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.02.30 تا  تاريخ 99.03.10  جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 99.03.11 تا تاریخ 99.03.20 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.03.20مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه تازیخ 99.03.21- جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات و شرايط :

هزينه بازسازي و تعميرات فضاهاي موجود و نيازهاي سايت به شرح ذيل با برنده مزيده مي باشد و سازمان در اين خصوص تعهدي ندارد.

 • ساختمان رستوران : بازسازي و تجهيز ساختمان اصلي رستوران و ساير تاسيسات مربوطه
 • محل احداث زمين فوتبال:انجام زيرسازي و احداث زمين فوتبال با كلسه تجهيزات لازم شامل دروازه ، نورافكن و ...
 • زمين هاي تنيس خاكي : تجهيز و انجام تعميرات و نگهداري لازم
 • زمين واليبال ساحلي : انجام كليه تعميرات لازم شامل تعمير و تعويض صندلي هاي فرسوده ، تعمير سايبان سكوها و تورهاي واليبال و ...
 • فضاي سبز و ساير فضاهاي موجود در سايت : اصلاح و ايجاد فضاي سبز مناسب ، ايجاد روشنايي مناسب مورد نياز سايت ، حفظ و نگهداري تاسيسات و ابنيه موجود سايت و ايجاد ساير تاسيسات مورد نياز در سايت، ايجاد آلاچيق هاي چوبي در صورت نياز ، اصلاح جداول ، كفسازي ها و باغچه هاي موجود در سايت، بهسازي ورودي رستوران
 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد