سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 30-98

 • کد مطلب: 6706
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 16:47

كميسيون معاملات

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 30-98

 

دانلود اسناد پیوست

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

 • موضوع ارزيابي كيفي : احداث مدرسه دبستان – راهنمايي مجتمع فرهنگ
 • كارفرما :  سازمان منطقه آزاد قشم
 • دستگاه نظارت : معاونت فنی و زیربنایی
 • دستگاه مناقصهگزار :  سازمان منطقه آزاد قشم
 • مبلغ برآوردكل كار: برآورد اولیه عملیات اجرایی موضوع ارزیابی کیفی مناقصه  80.646.449.916 ریال (هشتاد ميليارد و ششصد و چهل و شش ميليون و چهارصد و چهل و نه هزار و نهصد و شانزده ريال )
 • اطلاعات تأمین مالی پروژه : به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گردد.
 • نحوه برآورد: برآورد اولیه براساس فهارس بهای ابنيه سال 1398 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری میباشد .
 • مدت زمان اجرای کار و دوره تضمین: مدت اولیه پیمان 12 ماه شمسی و دوره تضمین 60 ماه شمسی میباشد .
 • الزام شرکت در مناقصه ارائه گواهینامه صلاحیت در رشته ابنيه حداقل رتبه سه و رشته تاسيسات برقي و مكانيكي حداقل رتبه چهار و دارای ظرفیت مجاز کاری برطبق بخشنامه شماره  98.130439  مورخ 94.06.24 95.576756   مورخ 95.03.31  و بخشنامه شماره 221427 مورخ 98.04.29  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.
 • مهلت دریافت اسناد ارزيابي : متقاضيان مي توانند از تاريخ 98.12.20 تا 99.01.06  جهت دريافت اسناد ارزيابي مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد ارزيابي : از تاريخ 99.01.07 تا 99.01.17  (آخرين مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداري تاريخ 99.01.17 مي باشد.)  
 • گشايش و ارزيابي پاكت ها: روز دو شنبه تاريخ 99.01.18 مي باشد .
 • محل دریافت اسناد ارزیابی: جزيره قشم شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مديريت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات، معاملات، 35252150 –35252471- 076  فكس 35241706-076(کد پستی : 7951617444) یا در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشوري به آدرس  IETS.MPORG.iRو در سایت سازمان منطقه آزاد قشم به آدرس الکترونیکی www.Qeshm.ir قسمت پرتال خبری و سازمانی ) دریافت کنند.
 • محل تحویل اسناد ارزيابي : جزيره قشم شهر قشم- اسكله بندر بهمن- اداره كل حقوقي - دبير خانه كميسيون معاملات . تلفن35252150 –35252471- 076  و فكس 35246476-076 (کد پستی : 7951617444)

شرايط ارزیابی کیفی:

1 ) داشتن شخصيت حقوقي معتبر و فاقد سابقه محكوميت قضايي

2) داشتن تجربه كافي مرتبط با موضوع

3) داشتن امكانات ، ماشين آلات ، تجهيزات تخصصي و توانايي فني ، نرم افزاري و مالي براي انجام كار

4) ارائه مدارک و تکمیل اسناد ارزیابی اعلام شده

5)متقاضياني كه داراي شرايط مذكور بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند مي توانند حداكثر از تاريخ انتشار اين آگهي تا تاريخ 17/01/99 ضمن ارائه درخواست كتبي و مدارك زير به آدرس جزيره قشم - شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مدیریت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات ، مراجعه يا مدارك خود را ، ارسال نمايند.

 6) ليست مدارك و مستندات بر اساس اسناد ارزیابی کیفی اعلام شده باید به طور کامل توسط مناقصه گر ارائه گردد خواهشمند است از ارائه مدارك اضافي خودداري فرماييد .

ساير توضيحات :

 • به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد ارزيابي مندرج است .
 • هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده خواهد بود .

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد