آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 5– 97 / واگذاری تعدادی از واحد های تجاری و اداری سازمان منطقه آزاد قشم در مجتمع هاي تجاري شهر قشم و درگهان

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 5– 97 / واگذاری تعدادی از واحد های تجاری و اداری سازمان منطقه آزاد قشم در مجتمع هاي تجاري شهر قشم و درگهان

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعدادي از واحدي هاي تجاري و اداري متعلق به خود در مجتمع هاي تجاري شهر قشم و درگهان را مطابق با ليست پيوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

  • کد مطلب: 4732
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 شهريور 1397 - 13:03

كميسيون معاملات

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 5– 97

 

دانلود لیست واحد های تجاری و اداری

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعدادي از واحدي هاي تجاري و اداري متعلق به خود در مجتمع هاي تجاري  شهر قشم و درگهان را مطابق با ليست پيوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

دانلود لیست واحد های تجاری

قيمت پايه به شرح ليست پيوست

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه هر واحد مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ،

    مهلت دریافت اسناد مزايده : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ 1.000.000  ريال به حساب شماره 4651525348 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 97.6.18  تا  تاريخ  97.6.26 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .

    مهلت تحویل اسناد مزايده : از تاريخ 97.6.27 تا 97.7.7  (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ97.7.7 مي باشد)

    زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز يك شنبه مورخ 97.7.8- جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

     محل دریافت و تحویل اسناد مزايده :جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن 35252471 - 35252150 و فكس 35241706-076 (صندوق پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: http:// Tender.Qfzo.net


سایر توضیحات:

    به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

    هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزایده، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد