به اتمام رسیده است / آگهي ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله اي عمومي با موضوع ارزيابي كيفي : احداث قطعه اول بزرگراه ساحل جنوبي جزیره قشم حدفاصل شهر قشم - سوزا

به اتمام رسیده است /  آگهي ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله اي عمومي با موضوع ارزيابي كيفي : احداث قطعه اول بزرگراه ساحل جنوبي جزیره قشم حدفاصل شهر قشم - سوزا

موضوع ارزيابي كيفي : احداث قطعه اول بزرگراه ساحل جنوبي جزیره قشم حدفاصل شهر قشم - سوزا / سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

  • کد مطلب: 4445
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 خرداد 1397 - 16:24

" زمان آگهی پایان یافته است  "

 

   آگهي ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله اي عمومي شماره 2-97   - كميسيون معاملات


•    موضوع ارزيابي كيفي : احداث قطعه اول بزرگراه ساحل جنوبي جزیره قشم حدفاصل شهر قشم - سوزا
•    كارفرما : سازمان منطقه آزاد قشم
•     دستگاه نظارت : معاونت فني و امور زير بنايي  ، سازمان منطقه آزاد قشم
•    دستگاه مناقصه گزار :  سازمان منطقه آزاد قشم
مبلغ برآورد كل كار: برآورد اولیه عملیات اجرایی موضوع ارزیابی کیفی معادل2.500.000.000.000ریال می باشد.
•    برآورد اولیه براساس فهرست بهای راه و باند  سال 1397 معاونت  برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری میباشد .
•    مدت زمان اجرای کار و دوره تضمین: مدت اولیه پیمان 36 ماه شمسی و دوره تضمین  60 ماه شمسی میباشد .
•    الزام شرکت در مناقصه ارائه گواهینامه صلاحیت در رشته راه و باند رتبه یک و دارای ظرفیت مجاز کاری برطبق بخشنامه شماره92.75873 مورخ1392.08.25 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.
•    مهلت دریافت اسناد ارزيابي : متقاضيان مي توانند از تاريخ97.03.01 تا 97.13.12  جهت دريافت اسناد ارزيابي مراجعه نمايند .
•    مهلت تحویل اسناد ارزيابي: از تاريخ97.03.13 تا 97.03.23 (آخرين مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداري مورخ 97.03.23 )
•    تاريخ گشايش پاكت ها:  روز يكشنبه مورخ  97.03.27 مي باشد .
محل دریافت اسناد ارزیابی : جزيره قشم شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مديريت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات،در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشوري به آدرس  https://iets.mporg.ir و در سایت سازمان منطقه آزاد قشم به آدرس الکترونیکی: http://Tender.Qfzo.net  دریافت کنند.
•    محل تحویل اسناد ارزيابي :جزيره قشم شهر قشم- اسكله بندر بهمن- اداره كل حقوقي - دبير خانه كميسيون معاملات . تلفن 35252471 - 5252150 -076 و فكس 35246476-076 (صندوق پستی : 7951617444)
شرايط ارزیابی کیفی:
1 ) داشتن شخصيت حقوقي معتبر و فاقد سابقه محكوميت قضايي
2) داشتن تجربه كافي مرتبط با موضوع
3) داشتن امكانات ، ماشين آلات ، تجهيزات تخصصي و توانايي فني ، نرم افزاري و مالي براي انجام كار
4) ارائه مدارک و تکمیل اسناد ارزیابی اعلام شده
5) متقاضياني كه داراي شرايط مذكور بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند مي توانند حداكثر از تاريخ انتشار اين آگهي تا مورخ 97.03.12  ضمن ارائه درخواست كتبي و مدارك زير به آدرس جزيره قشم - شهر قشم- اسكله بندر بهمن- مديريت حقوقي و امور قراردادها - دبير خانه كميسيون معاملات ، مراجعه يا مدارك خود را ، ارسال نمايند.
6) ليست مدارك و مستندات بر اساس اسناد ارزیابی کیفی اعلام شده باید به طور کامل توسط مناقصه گر  ارائه گردد خواهشمند است از ارائه مدارك اضافي خودداري فرماييد .
ساير توضيحات :
-    به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-    ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد ارزيابي مندرج است .
-    هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده خواهد بود .

 


دبيرخانه كميسيون معاملات

 

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد