املاک و مستغلات

25 دی

آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار

فراخوان سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای پنج پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد یک)

ادامه خبر
10 دی

آگهی مناقصه کانال هدایت آب های سطحی بلوار شرقی قشم – دوحه

آگهی مناقصه کانال هدایت آب های سطحی بلوار شرقی قشم – دوحه

ادامه خبر
9 دی

آگهي فراخوان عمومي یک قطعه زمین واقع در شهرک بهارستان(نوبت اول)

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 88.514 متر مربع واقع در شهرک بهارستان را از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
7 دی

آگهی فراخوان مناقصه عملیات احداث بلوار مرکزی طولا

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد « عملیات احداث بلوار مرکزی طولا» را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه خبر
30 آذر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار (سبد چهار)

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت طراحی و اجرای پنج پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد چهار)

ادامه خبر
30 آذر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار (سبد سه)

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت طراحی و اجرای سه پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد سه)

ادامه خبر
30 آذر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار (سبد دو)

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت طراحی و اجرای دو پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد دو)

ادامه خبر
30 آذر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار (سبد یک)

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت طراحی و اجرای پنج پروژه عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم (سبد یک)

ادامه خبر
25 آذر

فراخوان شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی

فراخوان شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی در سازمان منطقه آزاد قشم

ادامه خبر
16 آذر

آگهي تجدید مزايده عمومي یک باب واحد تجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم واقع در مجتمع نخل زرین

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد یک باب واحد تجاری متعلق به خود را واقع در مجتمع نخل زرین به متراژ 26/53 ، مطابق با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
13 آبان

آگهی مناقطه احداث ساختمان مجموعه پذیرمان نمکدان جزیره قشم

آگهی مناقطه احداث ساختمان مجموعه پذیرمان نمکدان جزیره قشم

ادامه خبر
13 آبان

آگهی مناقصه احداث ساختمان ژئوپارک تنگه چاهکوه جزیره قشم

آگهی مناقصه احداث ساختمان ژئوپارک تنگه چاهکوه جزیره قشم

ادامه خبر
85 - 96 of 108

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد