\ املاک و مستغلات

املاک و مستغلات

7 اسفند

اجراي عمليات احداث کانال هدایت آبهای سطحی اراضی غرب شهر قشم با شرح كار اجرايي و ساير شرايط مناقصه درج در اسناد مناقصه

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات احداث کانال هدایت آبهای سطحی اراضی غرب شهر قشم را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
8 بهمن

آگهي مزايده عمومي شماره 28– 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعدادی وسائط نقلیه اسقاطی و فرسوده متعلق به خود را مطابق با ليست پیوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
8 بهمن

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي ) 27- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات تقاطع همسطح بلوار کاوه با راه موجود درگهان - لافت را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
8 بهمن

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي ) 26- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد عملیات اجرای تقاطع همسطح محور درگهان – اسکله لافت با محور لافت را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
6 بهمن

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي ) 25- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت ،تأمین برق و روشنایی لاین چهارم سایت صنعتی کابلی را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
6 بهمن

آگهي تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 20-98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه گران دعوت به عمل آورد.

ادامه خبر
5 بهمن

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي ) 24- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات احداث کانال هدایت آبهای سطحی اراضی غرب شهر قشم را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
30 دی

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي ) 23- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجراي عمليات آسفالت مسیر دسترسی ژئوسایت چاهکوه را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
25 دی

آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار (سبد چهار)

فراخوان سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای پنج پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد چهار)

ادامه خبر
25 دی

آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار (سبد سه)

فراخوان سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای سه پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد سه)

ادامه خبر
73 - 84 of 108

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد