اینفوگرافی

31 شهريور

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم(۶)

خبرگزاری ایرنا- ۱۴ طرح عمرانی شاخص در قشم با اعتبار ۳۴۰ میلیون یورو و ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال توسط رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

ادامه خبر
30 شهريور

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم(۵)

ایرنا- ۱۴ طرح عمرانی شاخص در قشم با اعتبار ۳۴۰ میلیون یورو و ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال توسط رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

ادامه خبر
27 شهريور

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم(۴)

خبرگزاری ایرنا- ۱۴ طرح عمرانی شاخص در قشم با اعتبار ۳۴۰ میلیون یورو و ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال توسط رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

ادامه خبر
24 شهريور

اینفوگرافی / خبرگزاری ایرنا - دستاوردهای دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم(۲)

ایرنا- ۱۴ طرح عمرانی شاخص در قشم با اعتبار ۳۴۰ میلیون یورو و ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال در قشم به ثمر نشست.

ادامه خبر
23 شهريور

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم(1)

خبرگزاری ایرنا- ۱۴ طرح عمرانی شاخص در قشم با اعتبار ۳۴۰ میلیون یورو و ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال در قشم به ثمر نشست.

ادامه خبر
2 شهريور

بهره برداری از ۹۹ طرح قشم تا ۱۴۰۰

ایرنا-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی گفت: ۹۹ طرح از ۳۱۰ طرح مناطق آزاد کشور، در قشم با اعتبار +در حال اجراست که تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره برداری می‌رسد.

ادامه خبر
13 - 24 of 27

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد